+45 98 44 15 02
Åbningstider

Persondatapolitik

Skagen Feriebolig er finanseret af Sol og Strand A/S og følger pga. det tætte samarbejde samme persondatapolitik

1. GENERELT
 • 1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Sol og Strand Feriehusudlejning ("Sol og Strand", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
 • 1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Sol og Strands hjemmesider, fx www.sologstrand.dk ("Hjemmesiden").
 • 1.3 Sol og Strand er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Sol og Strand kan ske via kontaktoplysningerne, anført under pkt. 7.


2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN?
 • 2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
 • 2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
 • 2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • 2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om, hvilke produkter du køber og oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
 • 2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de ydelser, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at fortryde og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre og dokumentere svig.
 • 2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, c og f.
 • 2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om e-mailadresse og evt. dit navn.
 • 2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve og målrettet markedsføring til dig.
 • 2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • 2.4 Når du indgår en formidlingsaftale om udlejning af dit sommerhus, bliver du bedt om at oplyse fx navn, privat adresse, sommerhusets adresse, e-mailadresse, telefonnumre samt bankoplysninger. Udover navn og adresser og bankoplysninger vælger du selv, hvilke oplysninger du vil give os.
 • 2.4.1 Formålet er at kunne formidle udlejningen af dit sommerhus, betale for dine ydel-ser, levere dig ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med udlejningen, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.
 • 2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.
 • 2.5 Når du deltager i en tilfredshedsanalyse hos, os opbevares dine personoplysninger, fx navn og e-mail, og kunderelation samt din besvarelse af alle spørgsmål hos analyseselskabet. Du vælger selv, hvilke oplysninger du vil give os.
 • 2.5.1 Formålet er at forstå og forbedre kunderelationer og kundeoplevelser.
 • 2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.
 • 2.6 Når du skriver i Hjemmesidens gæstebøger, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn og bedømmelsen, oplysninger om, hvilket hus du har lejet hvornår samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra kommunikationen er foretaget. Du vælger selv, hvilke oplysninger du vil give os.
 • 2.6.1 Formålet er at forstå og forbedre kunderelationer og kundeoplevelser.
 • 2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.


3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
 • 3.1 Oplysninger om dit navn, din adresse, din e-mail, dit telefonnummer samt ordrenummer videregives til Tryg Rejseforsikring, der forsikrer vores feriegæster ved afbestilling, afbry-delse, indboansvar samt lægevagt. Forsikringspræmien er inkluderet i lejeprisen (se lejebetingelserne). Som feriegæst vil dit navn og nationalitet blive oplyst på sommerhusejerens login.
 • 3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og ydelser. Når du for eksempel via et link fra os bedømmer os og vores ydelser på TrustPilot, videregives oplysninger om dit navn og kundenummer til TrustPilot, for at verificere dit kundeforhold hos os. Når du skriver i vores gæstebog, kan du aktivt vælge, at dit navn må offentliggøres på Hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • 3.3 To af disse databehandlere , Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
 • 3.3.1 kopi af Google LLCs certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 • 3.3.2 kopi af Facebook Inc.s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.


4. DINE RETTIGHEDER
 • 4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlige, oplyse dig om dine rettigheder.
 • 4.2 Indsigtsretten
 • 4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.
 • 4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til data@sologstrand.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, som du giver dig ud for at være.
 • 4.3 Retten til berigtigelse
 • 4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 • 4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din booking eller anden aftale med os, har du selv mulighed for at korrigere via log-in på www.sologstrand.dk.
 • 4.4 Retten til sletning
 • 4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
 • 4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
 • 4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 • 4.6 Retten til dataportabilitet
 • 4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.
 • 4.7 Retten til indsigelse
 • 4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, der foretages, for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
 • 4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3 og 2.4.
 • 4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
 • 4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som sommerhusejer. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på indlejning@sologstrand.dk.
 • 4.9 Retten til at klage
 • 4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.


5. SLETNING AF PERSONDATA
 • 5.1 Oplysninger, indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år .
 • 5.2 Oplysninger, indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
 • 5.3 Oplysninger, indsamlet i forbindelse med køb, du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 • 5.4 Oplysninger, indsamlet i forbindelse med formidlingsaftale jfr. pkt. 2.4, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor formidlingsaftale er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.


6. SIKKERHED
 • 6.1 Vi gennemfører kontinuerligt tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 • 6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger, for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


7. KONTAKTOPLYSNINGER
 • 7.1 Sol og Strand Feriehusudlejning A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
 • 7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:
  Sol og Strand Feriehusudlejning A/S,
  Ilsigvej 21,
  Hune,
  9492 Blokhus
  Tlf. nr.: 99444444
  E-mail: data@sologstrand.dk


8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
 • 8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
 • 8.2 Hvis du har indgået en formidlingsaftale med os, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse og/eller via dit login.


9. VERSIONER
 • 9.1 Dette er version 1 af Sol og Strands persondatapolitik, dateret den 14. maj 2018